بلوک سفالی یزد ارزان و با کیفیت

بلوک سفالی یزد که یکی از کارخانجات آجر سفالی است آجری مرغوب را تولید می کند که ما آنرا در اختیار شما قرار میدهیم

تولید و توزیع انواع بلوک سفالی یزد اعم از :

آجر نما 4 و 5 سانتی زرد
آجر نما 4 و 5 و 5/5 قرمز (شیل)
بلوک تیغه 10 و 15
بلوک سقفی 20 و 25
فندوله
آجر سه گل یزدی وشیرازی
آجر زبره
تمامی محصولات با دستگاه های تمام اتوماتیک تولید شده و پخت آنها با گاز میباشد.

بلوک سفالی یزد

ویژگی بلوک سفالی یزد خوب

آجر خوب باید در برخورد با آجر دیگر صدای زنگ بدهد صدای زنگ نشانه سلامت توپری
و مقاومت و کمی میزان جذب آب آن است آجر خوب باید در آتش سوزی مقاومت کند
و خمیری و آب نشود رنگ آجر خوب باید یکنواخت باشد و همچنین باید یکنواخت و
سطح آن بدون حفره باشد سختی آجر باید به اندازه ای باشد که با ناخن خط نیفتد.
بلوک سفالی یزد

استاندارد آجر

استاندارد آجر در ایران بنابر آخرین استاندارد ایران به تاریخ 7 خرداد 1357 در مورد آجرهای
رسی آجرها به دو گروه دستی و ماشینی تقسیم بندی می شوند آجر های دستی خود
به دو نوع فشاری و قزاقی سفید و آجر ماشینی نیز به توپر و سوراخ دار گروه بندی شده اند
میزان جذب آب مطابق استاندارد ایران در آجرهای دستی حداکثر 20% در آجر های ماشینی
16% و حدلقل برای هر دو نوع آجر 8% تعیین شده است.

بلوک سفالی یزد

انواع آجرسفال غیر رسی و اشکال آن آجر سفال جوش , آجر خاص در صنعت سفال پزی است که در کشورهای صنعتی دارای
اهمیت ویزه ای است از این آجر سفال برای نماسازی ساختمان ها فرش کف پیاده روها
پوشش بدنه و کف آبروها و مجراهای فاضلاب و تونل ها و ساختن دودکش ها فرش کف
کارخانه ها انبارهای کشاورزی و سالن های دامداری پرورش طیور استخر های صنعتی
و جز اینها استفاده می شود انواع خاص آجر سفال تولیدی در کشور های اروپایی
آجر هایی در کشورهای صنعتی اروپاتولید می شوند که هنوز تولید آن در ایران مرسوم نشده است .

بلوک سفالی یزد

از آن جمله بلوک های تو خالی آتش بند برای نصب دور ستون ها به منظور جلوگیری از نفوذ
آتش قطعات ویزه به شکل منحنی های کوز و کاس قطعات درپوش روی دیوار قطعاتی که از
اجزا هستند مانند کلوک سرقد گوشه و جزاینها که هنوز در ایران تولید نمی شوند.
آجرها گروهی از مصالح هستند كه به صورت صنعتی تولید و جایگزین سنگ شده اند و
درحقیقت سنگی ساخته دست بشر هستند، سنگی دگرگون كه از تغییر وضعیت خشت پدید میآید.

بلوک سفالی یزد