بایگانی برچسب: خرید آجر سفال تاکستان

قیمت آجر سفال تاکستان قزوین

آجر سفال تاکستان هنوز زمان استفاده از اولین آجر و جایگزین شدن آن به جای سنگ در تاریخ کاملا مشخص نیست ، گمان میرود انسان های اولیه با پختن گل ها و مشاهده استحکام آن در قیاس  با کلوخ های موجود  ، به تولید آجر به صورت پختن آن پی برده اند. آجر سفال تاکستان تهیه شده از خاک […]