بلوک سفال عایق صوت و حرارت

بلوک سفال عایق صوت و حرارت که برای عایق بندی از یونولیت و پشم شیشه استفاده میشود را میتوانید از سایت تجاری آجر سفال خریداری نمایید. بلوک سفال عایق صوت و حرارت نیز میتواند بدون یونولیت و پشم شیشه هم باشد که در اینجا عایق بندی دیوار را بررسی میکنیم و همچنین انواع عایق بندی را با هم مقایسه میکنیم.

بلوک سفال عایق صوت

عایق بودن بلوک سفالی فوم دار

آجر سفال فوم دار را قبلا بررسی کرده ایم که میتوانید آنرا مطالعه کنید.

یزان عایق بودن این نوع آجر به میزان دانسیته فوم و یونولیت مصرفی در آن بستگی دارد. هرچه دانسیته یونولیت موجود در آجر بیشتر باشد ، میزان عایق بودن آجر بیشتر است البته این افزایش دانسیته باعث افزایش وزن آجر هم میگردد که گرچه مقدار آن در یک عدد آجر زیاد نیست ولی در محاسبات حرفه ای و مهندسی برای تخمین وزن سازه باید همین میزان افزایش وزن را هم در نظر گرفت. زیرا در تعداد زیاد نمود افزایش وزن تاثیر گذار است.

بلوک سفال عایق صوت

بهترین بلوک سفال عایق صوت و حرارت

حال سوال اینجاست که جهت عایق نمودن دیواره های بیرونی ساختمانها بهترین عایق چیست؟

شاید برایتان جالب باشد که بدانید بهترین عایق صوت و حرارت هوا است. در شرایطی خاص،
اگر بتوان هوا را حدفاصل دو جداره مجزا از هم قرار داد، خود هوا می تواند بهترین عایق صوتی و
حرارتی در ساختمانها باشد. در دیوارهای سفالی، خود سفال دارای شبکه هایی است که از آن شبکه ها هوا در جریان است. هنگامی که این سفالها پشت سر هم قرار می گیرند، و دیوار بالا می رود این شیارها مقابل همدیگر قرار گرفته و حالتی از خلاء را ما بین دیوار به وجود خواهند آورد، که این خلاء خود بهترین عایق خواهد بود.

بلوک سفال عایق صوت

آیا بلوک سفالی فوم دار می تواند عایق صوتی و حرارتی مناسبی باشد؟؟؟

مطالعات نشان می دهد فوم داخل سفال عایق دار هیچ تغییری در وضعیت عایق بودن آن ایجاد نمی کند. چون همانند شیشه های دوجداره این هوایی که مابین شیارهای سفال وجود دارد خود یک حالت خلاء را در دیوار ایجاد کرده و دیگر نیازی نیست که در داخل این خلاء ما از جسم خارجی دیگری استفاده نماییم.

بلوک سفال عایق صوت  و حرارت

دیواری عایقتر

در بهترین وضعیت اگر ما بخواهیم که دیواری عایقتر داشته باشیم بایستی که از یک عایق سرتاسری
بر روی کل دیوار استفاده نمود تا تمام فاصله های طولی و عرضی حد  فاصل دو سفال پر شود.
پس در عایق نبودن برخی از دیوارها، مشکل در داخل یک سفال نیست که بخواهیم از فوم در داخل
آن استفاده کنیم، بلکه مشکل در فاصله بین دو سفال است که در حالت ایده آل می توان پس از کل
دیوار چینی از یک لایه عایق کلی بر روی آن استفاده نمود.

بلوک سفال عایق صوت  و حرارت