آجر سفال ایلام و بلوک سفال ایلام

آجر سفال ایلام و بلوک سفال ایلام نیز از دیگر محصولات سایت تجاری آجر سفال است که میتوانید آن را با قیمت کارخانه از کارشناسان ما خریداری کنید.

آجر سفال ایلام سقفی

بلوک سقفی فاصله بین دو تیرچه را در سقف پوشش می دهد . در قدیم سازندگان فاصله 2 تیرچه را در سقف به صورت طاق ضربی با آجر 10 سوراخ توکار پر می کردند که در ساختمانهای امروزی این فاصله با بلوک یا سفال سقفی پوشانده میشود.
از دیگر جایگزینهای بلوک سقفی می توان به بلوک های سیمانی و فوم سقفی اشاره نمود که در مقایسه با مزایای استفاده از بلوک های سقفی، این جایگزینها جایگاه خاصی ندارند.

آجر سفال ایلام

از مزایای استفاده از بلوک سقفی نسبت به فوم سقفی می توان ، به غیر قابل اشتعال بودن بلوک سقفی، قابلیت نگه داشتن چراغ یا لوستر در سقف در بلوک سقفی  به علت محکم بودن آن و خاصیت جذب رطوبت محیط در آن نسبت به فوم سقفی می توان اشاره نمود.

آجر سفال سقفی در ابعاد زیر تولید میشود:

بلوک سقفی  40*25*25
بلوک سقفی 30*20*50
بلوک سقفی ۲۰*۲۰*۵۰
بلوک سقفی ۲۰*۲۰*۶۰
بلوک سقفی ۲۰*۲۵*۵۰
بلوک سقفی ۲۰*۲۵*۶۰

ابعاد (cm) وزن (g) تعداد مورد نیاز در یک متر مربع تعداد بارگیری در کامیون
تک ده چرخ تریلی
40 × 25 × 25        11,100            4        900      1,200      1,800
50 × 20 × 20        10,000            5      1,100      1,400      2,200
50 × 25 × 20        11,100            5        900      1,200      1,800
50 × 30 × 20        12,000            5        900      1,200      1,800
60 × 20 × 20        12,000            5        900      1,200      1,800

بلوک سفال ایلام دیواری

در گذشته به جای تیغه و سفال ، آجر های توکار نقش دیوار باربر را داشته و سقف ها بر روی دیوار ها استوار بودند. اما رفته رفته با افزایش طبقات ساختمانها و نیز به دلیل سنگین بودن وزن آجر های توکار قدیمی، دیوار باربر جای خود را به اسکلت های بتنی یا فلزی دادند . نیز آجر های توکار جای خود را به تیغه وسفال که نقش جداکننده ها را داشتند ، داده اند.تیغه یا سفال نوعی جداکننده دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان محسوب می شود.

آجر سفال ایلام

آجر سفال دیواری یا تیغه در ابعاد زیر تولید و قابل خریداری می باشد:

بلوک تیغه 7 سانتی
بلوک تیغه 10 سانتی
بلوک تیغه 15 سانتی
بلوک تیغه 15 سانتی فوم دار

آجر سفال ایلام