مقایسه سفال و بلوک لیکا

سوالی که برای بسیاری از خرداران پیش می آید این است که تفاوت سفال و لیکا در چیست و مقایسه سفال و بلوک لیکا . اینجا سعی کردیم تفاوت سفال و لیکا و مقایسه سفال و بلوک لیکا , مقایسه بلوک لیکا با سفال را بررسی نماییم.

مقایسه سفال و بلوک لیکا

چه فرقی بین محصول لیکا با سفال وجود دارد؟

طبق پيوست مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان ضريب هدايت حرارتي سفال در حدود ۱ تا ۱٫۳۵ وات بر متر درجه کلوين مي باشد.
اين در حالي است که اين ضريب براي بتن سبک ليکا با چگالي حدود ۹۵۰ کيلوگرم بر متر مکعب ۰٫۱۷ مي باشد .
اين ضريب بيانگر اين مطلب است که ليکا داراي مقاومت حرارتي معادل ۶ برابر سفال مي باشد.

تفاوت سفال و لیکا

ویژگی های لیکا

محصول لیکا به غیر از سبکی که ذات محصول است در صورتی که در ساختمان نیاز به اجرای الزامات
مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان وجود  داشته باشد می تواند بدون نیاز به استفاده از انواع فعالیتهای
متداول استفاده شود و از نظر صرفه جویی اقتصادی – سرعت اجرای بالاتر در مقایسه با ۲ ردیف سفال
و ۱ ردیف یونولیت –پرت کمتر فضا ( نکته مهم در پروژه های انبوه سازی که مبحث فضا در متراژهای
پائین بسیار مهم است).

تفاوت سفال و لیکا

بازگشت سریعتر سرمایه – کاهش وزن تمام شده ساختمان و دردسر کمترحین اجراء ( در دیوارهای
۳ جداره سفال و یونولیت اتصالات این سه دیوار به همدیگر و سازه بسیار مشکل است )
بسیار بهتر از دیوار سفالی و یونولیتی می باشد .

مقایسه بلوک لیکا با سفال

مقایسه بلوک لیکا با سفال

به انضمام اینکه در هنگام آتش سوزی دیوارهای لیکا بسیار مقاوم تر از دیوارهای ۳ جداره سفال و یونولیت می باشد .
همینطور در اجرای کنده کاری ها جهت عبور تأسیسات با سفال مشکل خرد شدن و پرت بیش از حد را داریم و این
در حالی است که در لیکا چنین مشکلی وجود ندارد .
یکی دیگر از اشکالات دیوارهای سه جداره نزدیکی لوله ها و کابلهای  برق با یونولیت است که  باز در صورت وجود اتصالی
در سیستم برق ساختمان احتمال حریق و آتش سوزی بیشتر می باشد .

مقایسه بلوک لیکا با سفال