سفال سقفی قیمت مناسب و آجر سفال فندوله

سفال سقفی قیمت مناسب و آجر سفال فندوله را از سایت تجاری آجر سفال به قیمت کارخانه خریداری نمایید.

سفال سقفی

بلوک سقفی فاصله بین دو تیرچه را در سقف پوشش می دهد . در قدیم سازندگان فاصله 2 تیرچه را در سقف به صورت طاق ضربی با آجر 10 سوراخ توکار پر می کردند که در ساختمانهای امروزی این فاصله با بلوک یا سفال سقفی پوشانده میشود.

سفال سقفی قیمت

از دیگر جایگزینهای بلوک سقفی می توان به بلوک های سیمانی و فوم سقفی اشاره نمود که در مقایسه با مزایای استفاده از بلوک های سقفی، این جایگزینها جایگاه خاصی ندارند.

سفال سقفی قیمت

مزایا

از مزایای استفاده از بلوک سقفی نسبت به فوم سقفی می توان ، به غیر قابل اشتعال بودن بلوک سقفی، قابلیت نگه داشتن چراغ یا لوستر در سقف در بلوک سقفی  به علت محکم بودن آن و خاصیت جذب رطوبت محیط در آن نسبت به فوم سقفی می توان اشاره نمود.

سفال سقفی قیمت

در زیر سایز بندی و مشخصات انواع بلوک سقفی قابل مشاهده و انتخاب است :

ابعاد (cm) وزن (g) تعداد مورد نیاز در یک متر مربع تعداد بارگیری در کامیون
تک ده چرخ تریلی
40 × 25 × 25        11,100            4        900      1,200      1,800
50 × 20 × 20        10,000            5      1,100      1,400      2,200
50 × 25 × 20        11,100            5        900      1,200      1,800
50 × 30 × 20        12,000            5        900      1,200      1,800
60 × 20 × 20        12,000            5        900      1,200      1,800

سفال سقفی قیمت

آجر سفال فندوله

فندوله بیشتر در تولید تیرچه برای سقف ها استفاده می شود. تیرچه ساختمانی یا در کارگاههای تیرچه  و یا در محل پروژه سازی تولید می شود. این محصول به علت شکل ظاهری که داراست قالب مناسبی جهت تولید تیرچه می باشد.

فندوله

روش کار بر این اساس است که به متراژی که سازنده می خواهد تیرچه باشد تعدادی فندوله را دنبال همدیگر می چیند بعد میلگرد های آماده شده را به همان متراژ داخل فندوله هایی که در دنبال یکدیگر چیده شده اند قرار می دهد و بعد با مخلوط شن و سیمان داخل آن را پر می نماید و با این روش بعد از گذشت 2 روز تیرچه آماده استفاده می شود .

آجر سفال فندوله

فندوله را می توان با مشخصات زیر تهیه نمود :

مشخصات آجر سفال فندوله

ابعاد (cm) وزن (g)
تعداد بارگیری در کامیون
تک ده چرخ تریلی
4×2×12.5×25 970
11000 16000 24000

آجر سفال فندوله