بلوک سقفی سفالی اصفهان

بلوک سقفی سفالی اصفهان 50*20*25

کاربرد

بلوک سقفی سفالی اصفهان قطعه اى است از جنس سفال و توخالى که در بين دو تيرچه قرار گرفته و پوشش سقف را فراهم می کند .

مشخصات فنی

ماده اولیه پایه تولید : خاک رس

ابعاد اسمی: 50*20*25 سانتی متر

ابعاد واقعی:50*20*25 سانتی متر

ارتفاع 25 سانتی متر و پوشش 50*20 است .

وزن تقریبی : 10.75 کیلو گرم

بلوک سقفی سفالی اصفهان

تعداد بلوک سقفی سفالی اصفهان مورد نیاز برای پوشش یک متر مربع :

با توجه به ابعاد پوششی سفال سقفی 50*20*25  ، که 50 سانتی متر و 20 سانتی متر است ، هر قالب سفال سقفی   سطح 0.1 متر مربع را اشغال می کند ( باید توجه داشت که ارتفاع سفال که 25 سانتی متر است در محاسبه تعداد سفال در یک متر مربع دخالت ندارد ) .

بنابراین به صورت اسمی برای یک متر مربع سقف ، 10 قالب سفال سقفی  مورد نیاز می باشد .

بلوک سقفی سفالی اصفهان

ویژگی ها

  • شوره زدگی بسیار کم
  • ابعاد پوششی 50*20 ، برای سقف هایی که در طراحی آنها ، فاصله بین دو تیرچه 50 سانتی متری در نظر گرفته شده است

شرکت تولید کننده

سفال سقفی 50*20*25 ، محصولی از کارخانه های ممتاز  و منتخب  آجر  و سفال اصفهان  می باشد .

آدرس کارخانه های منتخب سفال اصفهان  : اصفهان، مناطق دولت آباد و حبیب آباد……

سایر محصولات : سفال تیغه 7 ، سفال تیغه 10 ساده ، سفال تیغه 15 ساده ، سفال تیغه 15 فوم دار ، سفال تیغه 15 با فوم 5 سانتی متری ،  سفال تیغه 20  ، سفال تیغه 20 دو جداره فوم دار ، بلوک سقفی 40*25*25

بلوک سقفی سفالی اصفهان

ارسال بلوک سقفی سفالی اصفهان

ظرفیت تقریبی حمل این محصول(ارسال مستقیم از کارخانه ) توسط ماشین های مختلف به شرح ذیل است:

خاور 450 قالب  ، کامیون تک 900 قالب ، کامیون جفت 1200 قالب ، تریلی 2200 قالب

بلوک سقفی سفالی اصفهان

بلوک سقفی سفالی اصفهان 40*25*25

کاربرد

  • سفال سقفى قطعه اى است از جنس سفال و توخالى که در بين دو تيرچه قرار گرفته و پوشش سقف را فراهم می کند .

مشخصات فنی

ماده اولیه پایه تولید : خاک رس

ابعاد اسمی: 40*25*25 سانتی متر

ابعاد واقعی:40*25*25 سانتی متر

ارتفاع 25 سانتی متر و پوشش 40*25 است .

وزن تقریبی : 10.8 کیلو گرم

بلوک سقفی سفالی اصفهان

تعداد سفال سقفی مورد نیاز برای پوشش یک متر مربع :

با توجه به ابعاد پوششی سفال سقفی 50*20*25  ، که 50 سانتی متر و 20 سانتی متر است ، هر قالب سفال سقفی   سطح 0.1 متر مربع را اشغال می کند ( باید توجه داشت که ارتفاع سفال که 25 سانتی متر است در محاسبه تعداد سفال در یک متر مربع دخالت ندارد ) .

بنابراین به صورت اسمی برای یک متر مربع سقف ، 10 قالب سفال سقفی  مورد نیاز می باشد .

بلوک سقفی سفالی اصفهان

ویژگی ها

  • شوره زدگی بسیار کم
  • ابعاد پوششی 50*20 ، برای سقف هایی که در طراحی آنها ، فاصله بین دو تیرچه 50 سانتی متری در نظر گرفته شده است

شرکت تولید کننده

سفال سقفی 50*20*25 ، محصولی از کارخانه های ممتاز  و منتخب  آجر  و سفال اصفهان  می باشد .

آدرس کارخانه های منتخب سفال اصفهان  : اصفهان، مناطق دولت آباد و حبیب آباد……

سایر محصولات : سفال تیغه 7 ، سفال تیغه 10 ساده ، سفال تیغه 15 ساده ، سفال تیغه 15 فوم دار ، سفال تیغه 15 با فوم 5 سانتی متری ،  سفال تیغه 20  ، سفال تیغه 20 دو جداره فوم دار ، بلوک سقفی 50*20*25

بلوک سقفی سفالی اصفهان

ارسال بلوک سقفی اصفهان

ظرفیت تقریبی حمل این محصول(ارسال مستقیم از کارخانه ) توسط ماشین های مختلف به شرح ذیل است:

خاور 450 قالب  ، کامیون تک 900 قالب ، کامیون جفت 1200 قالب ، تریلی 2200 قالب

بلوک سقفی سفالی اصفهان