تیغه سفال اصفهان با کیفیت

تیغه سفال اصفهان که مرغوب ترین آجر سفال تولید شده است را با نازل ترین قیمت از کارشناسان ما بخواهید

تیغه سفال اصفهان 20

کاربرد

  • تیغه چینی دیوارهای پیرامونی ساختمان

مشخصات فنی

ماده اولیه پایه تولید : خاک رس

ابعاد اسمی: 20*20*20 سانتی متر

ابعاد واقعی: 19*19*19 سانتی متر

وزن تقریبی : 4 کیلو گرم

تیغه سفال اصفهان

تعداد سفال مورد نیاز برای پوشش یک متر مربع :

ابعاد پوششی تیغه 20 سانتی اصفهان ، 20 سانتی متر و 20 سانتی متر است .

هر قالب تیغه 20 سطح 0.04 متر مربع را اشغال می کند ( باید توجه داشت که قطر تیغه که 20 سانتی متر است در محاسبه تعداد تیغه در یک متر مربع دخالت ندارد ) .

بنابراین  برای یک متر مربع دیوارچینی 25 قالب تیغه مورد نیاز می باشد .ویژگی ها

  • شکل ظاهری خوب سفال ، تقعر و تحدب بسیار کم  ( در حد استاندارد )

تیغه سفال اصفهان

تیغه سفال اصفهان 15

کاربرد

  • تیغه چینی دیوارهای پیرامونی ساختمان

مشخصات فنی

ماده اولیه پایه تولید : خاک رس

ابعاد اسمی: 20*20*15 سانتی متر

ابعاد واقعی: 19*19*13.5 سانتی متر

وزن تقریبی : 3.15 کیلو گرم

تیغه سفال اصفهان

تعداد سفال مورد نیاز برای پوشش یک متر مربع :

ابعاد پوششی تیغه 15 سانتی اصفهان ، 20 سانتی متر و 20 سانتی متر است .

هر قالب تیغه 15 سطح 0.04 متر مربع را اشغال می کند ( باید توجه داشت که قطر تیغه که 15 سانتی متر است در محاسبه تعداد تیغه در یک متر مربع دخالت ندارد ) .

بنابراین  برای یک متر مربع دیوارچینی 25 قالب تیغه مورد نیاز می باشد .

ویژگی ها

  • شکل ظاهری خوب سفال ، تقعر و تحدب بسیار کم  ( در حد استاندارد )

تیغه سفال اصفهان

تیغه سفال اصفهان 10

کاربرد

  • تیغه چینی دیوارهای داخلی ساختمان

مشخصات فنی

ماده اولیه پایه تولید : خاک رس

ابعاد اسمی: 20*20*10 سانتی متر

ابعاد واقعی: 20*20*10 سانتی متر

تلرانس ابعادی : مطابق استاندارد ملی شماره  7122

وزن تقریبی : 3.3 کیلو گرم

دارای جای فوم با ضخامت تقریبی 2 سانتی متری

تیغه سفال اصفهان

تعداد سفال مورد نیاز برای پوشش یک متر مربع :

با توجه به ابعاد پوششی تیغه 10 سانتی تهران ، که 20 سانتی متر و 25 سانتی متر است ، هر قالب تیغه 7 سطح 0.05 متر مربع را اشغال می کند ( باید توجه داشت که قطر تیغه که 10 سانتی متر است در محاسبه تعداد تیغه در یک متر مربع دخالت ندارد ) .

بنابراین به صورت اسمی برای یک متر مربع دیوارچینی 20 قالب تیغه مورد نیاز می باشد .

ویژگی ها

  • قطر کم وبنابراین اشغال کم نسبی  فضای ساختمان
  • شوره زدگی بسیار کم
  • ابعاد و … استاندارد
  • دارای جای فوم با ضخامت 2 سانتی متر می باشد .

تیغه سفال اصفهان