تیغه سفالی یزد گنبد ارزان و با کیفیت

تیغه سفالی یزد که برای دیوارچینی داخلی و خارجی مورد استفاده قرار میگیرد در ابعاد اسمی 7 سانتی و 10 سانتی و 15 سانتی تولید و مورد استفاده قرار میگیرد .

این آجر که قیمت مناسب تری نسبت به آجر اصفهان دارد برای کارهای ارزان مورد استفاده قرار می گیرد. این آجر که خود به دو روش آفتابی و خشک کن تولید می شود نیز خشک کن به نسبت قیمت مناسب تری دارد.

تیغه سفالی یزد با کیفیت و ارزان و مرغوب را از کارشناسان ما بخواهید.

تیغه سفالی یزد

تیغه سفالی یزد 7 یزد

کاربرد

 • تیغه چینی دیوارهای داخلی ساختمان ، دیوارهای دور آسانسور
 • جاهایی که صرفا دیوارها به عنوان جداکننده طراحی شده اند و عامل ضریب انتقال صوت و حرارت درجه اهمیت کمتری دارد و به جای آن حداقل اشغال فضا توسط دیوار مهم است .

مشخصات فنی

ماده اولیه پایه تولید : خاک رس

ابعاد اسمی: 20*20*7 سانتی متر

ابعاد واقعی: 18*18*5.5 سانتی متر

وزن تقریبی : 0.95 کیلو گرم

ویژگی ها

 • قطر کم وبنابراین اشغال کم نسبی  فضای ساختمان
 • شکل ظاهری خوب سفال ، تقعر و تحدب بسیار کم  ( در حد استاندارد )

تیغه سفالی یزد

تیغه سفالی یزد 10 یزد

کاربرد

 • تیغه چینی دیوارهای داخلی ساختمان
 • جاهایی که صرفا دیوارها به عنوان جداکننده طراحی شده اند و عامل ضریب انتقال صوت و حرارت درجه اهمیت کمتری دارد و به جای آن حداقل اشغال فضا توسط دیوار مهم است .

مشخصات فنی

ماده اولیه پایه تولید : خاک رس

ابعاد اسمی: 20*20*10 سانتی متر

ابعاد واقعی: 18*18*8 سانتی متر

وزن تقریبی : 1.65 کیلو گرم

ویژگی ها

 • قطر کم وبنابراین اشغال کم نسبی  فضای ساختمان
 • شکل ظاهری خوب سفال ، تقعر و تحدب بسیار کم  ( در حد استاندارد )

تیغه سفالی یزد

تیغه سفالی یزد 15 یزد

کاربرد

 • تیغه چینی دیوارهای پیرامونی ساختمان

مشخصات فنی

ماده اولیه پایه تولید : خاک رس

ابعاد اسمی: 20*20*15 سانتی متر

ابعاد واقعی: 18*18*12 سانتی متر

وزن تقریبی : 2.4 کیلو گرم

ویژگی ها

 • قطر کم وبنابراین اشغال کم نسبی  فضای ساختمان
 • شکل ظاهری خوب سفال ، تقعر و تحدب بسیار کم  ( در حد استاندارد )

تیغه سفالی یزد