بلوک سفال سقفی مشهد ارزان

بلوک سفال سقفی مشهد ارزان و با کیفیت را در عرضه می کنیم

بلوک سقفی فاصله بین دو تیرچه را در سقف پوشش می دهد . در قدیم سازندگان فاصله 2 تیرچه را در سقف به صورت طاق ضربی با آجر 10 سوراخ توکار پر می کردند که در ساختمانهای امروزی این فاصله با بلوک یا سفال سقفی پوشانده میشود.

از دیگر جایگزینهای بلوک سقفی می توان به بلوک های سیمانی و فوم سقفی اشاره نمود که در مقایسه با مزایای استفاده از بلوک های سقفی، این جایگزینها جایگاه خاصی ندارند.

بلوک سفال سقفی مشهد

از مزایای استفاده از بلوک سقفی نسبت به فوم سقفی می توان ، به غیر قابل اشتعال بودن بلوک سقفی، قابلیت نگه داشتن چراغ یا لوستر در سقف در بلوک سقفی به علت محکم بودن آن و خاصیت جذب رطوبت محیط در آن نسبت به فوم سقفی می توان اشاره نمود.

ابعاد انواع بلوک سفال سقفی مشهد

  • 40 × 25 × 25
  • 50 × 20 × 20
  • 50 × 30 × 20
  • 60 × 20 × 20

 بلوک سفال سقفی مشهد

از دیگر مزایا : آجر های سفالی یا بلوک های سفالی سقفی با تکنولوژی پخت آجر ماشینی تولید و عرضه به بازار مصرف می شوند این بلوک ها در ابعاد ۴۰ سانتی متر طول  و با ارتفاع ۲۰ یا ۲۵ سانتی متر و هم چنین عرض ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر و روی تیرچه های سیمانی قرار میگیریند. در گذشته از بلوک های سیمانی که با دخالت دست بودند استفاد می شد و آنها از کیفیت کمی برخوردار بودند بنحوری که در هنگام  انتقال برای سقف زدن ممکن بود از هم گسیخته شده و عوارضی را بدنبال داشته باشند ولی این بلوک های سفالی چنین معایبی را ندارند و نه تنها استقامت بیشتری نسبت به آنها دارند بلکه از نظر عایق صوت و حرارت هم بهتر عمل میکنند.

بلوک سفال سقفی مشهد

فندوله:

  • یرای یکنواخت کردن سقفها از فندوله استفاده می شود.
  •  فندوله را بین تیرچه بلوک ها کار می کنند.
  • داخل فندوله سیمان می ریزنند تا سقفها یکنواخت بمانند.
  • ابعاد فندوله 25*12.*4.5 می باشند.

بلوک سفال سقفی مشهد