آجر سفال تهران سفالین

آجر سفال تهران سفالین با بهترین کیفیت و ارزان را از ما بخواهید

آجر سفال تهران سفالین

 آجر سفال بخشی از مصالح ساختمانی می باشد که بیش از دیر باز افراد برای دیوار چینی و دیوار کشی
ساختمان ها و منازل  خود از نوع اجر سفال و آجرهای فشاری گری و زبره و در مجموع از آجرههای سنگین
استفاده می گردند. با توجه به سبک سازی ساختمانها نسل جدید آجر های دیوارکشی و تیغه چینی بنام
تیغه سفالی تولید گردید که این  نوع تیغه سفال در کشور ایران و در منطقه استان اصفهان و یزد تولید
می شود.

آجر سفال تهران

 بهترین آجر سفال ایران در اصفهان و در استان اصفهان در چهارمنطقه تولید می گردد که
بهترین تولیدی بین این مناطق مناطق دولت آباد ,حبیب آباد گز و برخوار و محمدآباد آجر سفال حبیب آباد و دولت آباد است.
چون خاک رس این مناطق خاکی درجه یک و از نوع بسیار مرغوبی است برای تولید این نوع آجر استفاده میگردد.

آجر سفال تهران

آجر سفال مرغوب تر

به خاطر اینکه ناخالصی آهکی در این نو سفال دیده نمیشود آجر سفالی که در این دو مناطق تولید می شود
بسیار ممتاز می باشد  ولی در آجر سفال مناطق محمد آباد و گز و برخوار این نوع ناخالصی دیده می شود
و شایان ذکر است که در منطقه یزد همچنین این نوع سفال تولید می شود .

آجر سفال تهران

ولی آجر بیشتر کارخانجات یزد کوچکتر است ولی در کارخانه جات تولید  مناطق دولت آباد و حبیب آباد اصفهان
این مسایل کمتر به چشم دیده می شود که شیل را آسیاب می کنند و سپس به خاک نرم شیل و بعد از آن
آجر سفال شیل تولید می شود .

آجر سفال تهران

مزایا شیل در آجر سفال

که مزیتش به آجر سفال رسی این است که شوره اصلا نمی زند و همچنینمحکمتر می باشد و سفال شیل
در اکثر کشورها تولید می شود و در کشور ایران در تهران و اصفهان در یکیدو کارخانه بیشتر این نوع آجر  تولید
نمی شود و قیمت این نوع آجرشیل  از آجر سفال رسی گرانتر است و دربازار خریدار کمتری دارد و بیشترین
تولید آجر سفال شیل ایران به کشور عراق صادر می گردد .

آجر سفال تهران سفالین

 آجر سفال

دارای سایزههای مختلفی می باشد که متداولترین سایز آن  20*20*10 و 20*20*15 و 20*20*7 است.