آجر سفال اصفهان و آجر سفال تیغه اصفهان

آجر سفال اصفهان , آجر سفال تیغه اصفهان که از بهترین و با کیفیت تر ین آجر هاست را اینجا مورد بررسی قرار دادیم:

آجر سفال اصفهان :

آجر سفال بخشی از مصالح ساختمانی می باشد که بیش از دیر باز افراد برای دیوار چینی و دیوار کشی ساختمان ها و منازل خود از نوع سنگ و آجرهای فشاری , گری و زبره و در مجموع از آجرههای سنگین استفاده می گردند.

آجر سفال اصفهان

آجر سفال تیغه اصفهان

با توجه به سبک سازی ساختما نها نسل جدید آجر های دیوارکشی و تیغه چینی بنام
تیغه سفالی تولید گردید که این نوع تیغه سفال در کشور ایران و در منطقه استان اصفهان
و یزد تولید می شود که بهترین آجر سفال ایران در اصفهان و در استان اصفهان در چهارمنطقه
تولید می گردد که بهترین تولیدی بین این مناطق , مناطق دولت آباد ,حبیب آباد , گز و برخوار
و محمدآباد آجر سفال حبیب آباد و دولت آباد است.

آجر سفال اصفهان

چرا آجر سفال اصفهان بهتر است؟

چون خاک رس این مناطق خاکی درجه یک و از نوع بسیار مرغوبی است برای تولید
این نوع آجر استفاده میگردد. به خاطر اینکه ناخالصی آهکی در این نو سفال دیده
نمیشود آجر سفالی که در این دو مناطق تولید می شود بسیار ممتاز می باشد ولی
در آجر سفال مناطق محمد آباد و گز و برخوار این نوع ناخالصی دیده می شود و شایان
ذکر است که در منطقه یزد همچنین این نوع سفال تولید می شود ولی آجر سفال یزد
از کیفیت خوبی برخوردار نیست و همچنین سایز مناسبی ندارد بعنوان مثال آجر سفال
20*20*10 باید سایز واقعی داشته باشد ولی آجر بیشتر کارخانجات یزد کوچکتر است.

آجر سفال اصفهان

ولی در کارخانه جات تولید مناطق دولت آباد و حبیب آباد اصفهان این مسایل کمتر به
چشم دیده می شود که شیل را آسیاب می کنند و سپس به خاک نرم شیل و بعد از
آن آجر سفال شیل تولید می شود که مزیتش به آجر سفال رسی این است که شوره
اصلا نمی زند و همچنین محکمتر می باشد و سفال شیل در اکثر کشورها تولید می شود
و در کشور ایران در تهران و اصفهان در یکی دو کارخانه بیشتر این نوع آجر تولید نمی شود
و قیمت این نوع آجرشیل از آجر سفال رسی گرانتر است و در بازار خریدار کمتری دارد و
بیشترین تولید آجر سفال شیل ایران به کشور عراق صادر می گردد . آجر سفال دارای
سایزههای مختلفی می باشد که متداولترین سایز آن 20*20*10 و 20*20*15 و 20*20*7 است.

آجر سفال اصفهان