آجر سفال تیغه ای 15 و 10 سانتی

آجر سفال تیغه ای در ابعاد 15 و 10 سانتی نیز تولید میشود. این آجر ها بسیار مناسب برای دیوار کشی ساختمان ها هستند که به دلیل سبکی باعث سرعت کار میشوند. این آجر ها که سوراخ دار تولید میشوند در نوع 10 سواخه با میلگرد نیز چفت میشوند که از نظر مقاوت برابر زلزله حائز اهمیت است.

ابعاد آجر سفال تیغه ای:

 • 15    15*20*20
 • 10    10*20*20
 • 7      7*20*20

ابعاد آجر سفال تیغه 15

ابعاد آجر 15 در حالت استاندارد 15*20*20 است. اما در بازار بیشتر در اندازه 13*18*18 تولید میشود.

آجر سفال تیغه
آجر سفال تیغه

ابعاد آجر سفال تیغه 10

ابعاد آجر 10 در حالت استاندارد 10*20*20 است. اما در بازار بیشتر در اندازه 8*18*18 تولید میشود.

آجر سفال تیغه
آجر سفال تیغه

آجر سفال دارای سایزهای مختلفی می باشد اما متداولترین سایز آجر سفال ۲۰*۲۰*۱۰ و ۲۰*۲۰*۱۵ و ۲۰*۲۰*۷ است.

نحوه محاسبه و فرمول تعداد آجر سفال:

 • ضخامت دیوار * ارتفاع * ظول = حجم دیوار
 • حجم دیوار * 0.8 = حجم آجر
 • حجم یک آجر یا سفال / حجم آجر = تعداد آجر یا سفال

این فرمول و محاسبات درج شده در این قسمت به صورت تخمین و تقریبی بوده و میتوان از این محاسبات برای برآورد تعداد انواع آجر سفال , بلوک و تیغه سفالی سقفی و دیواری و همچنین انواع آجر نما , اجر لفتون و…. هم استفاده نمود.

مزایا آجر سفالی:

 • 60% سبک تر از بتن های سخت بتنی
 • قدرت فشردگی با تراکم 5/3 > N
 • تراکم تقریبی 694 تا 783 kg
 • سایز بزرگ و وزن پایین
 • عایق گرمایی عالی
 • جذب آب حدود %15
آجر سفال تیغه
آجر سفال تیغه

نحوه دیوار چینی:

سفال تیغه چيني بايد به گونه‌اي انجام شود كه قفل و بست كامل بين بين بلوک‌ها ايجاد شود. در تقاطع‌ها دو ديوار اصطلاحاً بايد هشت‌گیر شوند، ‌يعني نصف طول يك بلوك، يك رج در ميان در داخل ضخامت ديوار ديگر قرار گيرد. ديوار چيني بايد كاملاً قائم و شاقولي بوده و امتداد رج‌ها كاملاً افقي باشند، همچنين بندهاي قائم بايد يك رج در ميان دقيقاً در مقابل هم قرار گرفته و شاقولي باشند، ضخامت بند آجرها بايد طبق نقشه‌هاي اجرايي باشد. ضخامت اين بندها نبايد كمتر از 10ميليمتر و بيشتر از 12 ميليمتر باشند. قبل از ديوار چيني بايستي بلوک‌ها اصطلاحاً زنجاب گردند (در آب خيس شوند) تا آب ملات را جذب نكنند. همچنين براي آنكه بندهاي قائم روي هم نيفتند بايد يك رج را با بلوك كامل شروع و رج بعدي را با بلوك نيمه شروع كرد. برخي از كارخانجات براي اين منظور بلوك نيمه نيز توليد مي‌كنند تا نياز به شكستن بلوك ها در محل نباشد كه اين كار با پرت زياد همراه است